Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is sinds 2009 voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland beschikbaar. TotallyTraffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Studio Rotonde!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de studio induiken. Onder begeleiding van de educatiemedewerkers beelden de leerlingen ongewenst en gewenst gedrag uit. Op een foambord gaan de leerlingen aan de slag met het knippen en plakken van iconen en spraakwolkjes. Zo maakt ieder groepje een eigen fysieke strip waarin weer een door hun gekozen onveilige en veilige...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Verkeersgedrag
Les met gastdocent van VeiligheidNL
Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij leerlingen. Ze luisteren meer naar muziek, kletsen veel en kijken tweemaal zo vaak op hun telefoon. Split the Risk! geeft met verschillende werkvormen inzicht in hun eigen persoonskenmerken, risicovol gedrag, de werking van het lichaam en manieren om risico’s te verkleinen.
Reserveer les