Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is sinds 2009 voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland beschikbaar. TotallyTraffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Thema's

Schoolroutes
Les uitgevoerd door eigen schooldocent
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt risico’s in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder eersteklassers bewijst dit. Vooral in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn er relatief veel ongevallen waarbij eersteklassers betrokken zijn. Nu zij naar de middelbare school gaan, moeten zij in de meeste gevallen verder reizen dan zij gewend zijn. De nieuwe school-thuisroute brengt een aantal gevaren met zich mee: in plaats van lopen of...
Plan de les in

Thema's

Smartphone
Verkeersgedrag
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Responsible Young Drivers
De leerlingen nemen plaats in de autosimulator met VR-bril om te ervaren hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is. Door middel van het afleidingparcours ondervinden de leerlingen hoe lastig het is om twee dingen gelijktijdig te doen. Door middel van een interactief bordspel met vragen en experimenten komt de theorie aan bod.
Reserveer les
Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul.nl