Maand van de Veilige Schoolomgeving

September is de Maand van de Veilige Schoolomgeving.

Samen met partners als VVN, Leer in het Verkeer, ANWB, Fietsersbond,, de gemeenten in Zuid-Holland, de MRDH en de provincie Zuid-Holland besteden we dan in de hele provincie extra aandacht aan dit belangrijke onderwerp. En ook docenten in het voortgezet onderwijs kunnen hierbij helpen.


We richten ons op de weggebruikers in de schoolomgeving. Dat zijn kinderen, jongeren, ouders en docenten en alle anderen die eraan kunnen bijdragen dat de schoolomgeving veilig wordt.

Op deze website is nu al allerlei informatie te vinden over de maand.

Samen maken we veilig verkeersgedrag normaal in Zuid-Holland, ook in de omgeving van de school. Doe mee!

Maak een punt van nul