Split the Risk!

Les met gastdocent van VeiligheidNL

Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij leerlingen. Ze luisteren meer naar muziek, kletsen veel en kijken tweemaal zo vaak op hun telefoon. Split the Risk! geeft met verschillende werkvormen inzicht in hun eigen persoonskenmerken, risicovol gedrag, de werking van het lichaam en manieren om risico’s te verkleinen. 

Leerdoel

Split the Risk! is een lespakket gericht op risicogedrag door afleiding in het verkeer. Het lespakket verschaft kennis en inzicht en levert een bijdrage aan de attitude van de leerlingen. Er wordt aandacht besteed aan het operationeel niveau, het tactisch niveau en het niveau van persoonlijke levenstaken en veilig handelen. Split the Risk! heeft een positieve insteek. Het wil leerlingen niet verbieden, maar inzicht geven. Door vallen en opstaan word je immers wijzer. Echter in sommige situaties, zoals in het verkeer, kan het levensgevaarlijk zijn om risico’s te nemen. Split the Risk! heeft de volgende leerdoelen: 

• Bewustwording van het risico van afleiding in het verkeer.

• De relatie tussen persoonskenmerken en het risico van afleiding in het verkeer.

• De werking van hun zintuigen en het lichaam bij afleiding in het verkeer.

• De mogelijkheden en manieren om risico's van afleiding in het verkeer in te schatten en daarmee te verkleinen.

• Bewuste keuzes maken met betrekking tot afleiding in het verkeer.

In 2017 kwamen er 74.400 fietsers bij de spoedeisende hulp terecht. 12% waren jongeren van 13-17 jaar. De meeste ongevallen in deze leeftijdsgroep waren meervoudig, waarbij het vaak gaat om botsingen met auto’s of andere fietsers. Bijna de helft van de fietsslachtoffers wijt het ongeval aan eigen gedrag. Afleiding speelt hierbij een grote rol. Hierbij moet je denken aan ‘kletsen met anderen’, ‘in gedachten verzonken’, ‘luisteren naar muziek’ en ‘telefoneren, whatsappen en sms’en’.


Opbouw les

 1. Introductie
  Tijdens de introductie stelt de gastdocent zich voor en geeft uitleg over wat ze gaan doen. Ter introductie van de gastles wordt de Introductiefilm bekeken. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over het thema afleiding in het verkeer
 2. Persoonlijkheidstest
  Samen met de gastdocent vullen de leerlingen de Persoonlijkheidstest in en worden de resultaten besproken. Hiermee worden de eigen gedragskenmerken in kaart gebracht. Loopt de ene leerling meer kans op een ongeluk dan de ander? 
 3. Het Testlab
  Tijdens dit gedeelte experimenteren leerlingen op een praktische en uitdagende manier hun zintuigen en reactievermogen in risicovolle situaties. Ze ontdekken de (on)mogelijkheden van hun zintuigen en hun eigen lichamelijke kwaliteiten. In groepjes gaan de leerlingen in een carrousel aan de slag met de opdrachten Let op!, Alsmaar rechtdoor en En de kleur is … . 
 4. Afsluiting en evaluatie
  Gezamenlijk wordt de les eerst klassikaal geëvalueerd. Vervolgens worden de leerlingen en de leerkracht gevraagd een kort evaluatieformulier in te vullen. Ook wordt er een korte vooruitblik gedaan op de vervolgles. 


Lesduur

1 tot 2 lesuren.

Omdat niet alle scholen meerdere lesuren ter beschikking hebben, zijn onze gastlessen geschikt van 1 tot 2 lesuren. Per locatie kunnen er per dag 2 tot 3 aansluitende gastlessen worden gegeven. Per gastles kunnen 20-30 leerlingen deelnemen. 

Bijzonderheden les

De school dient voor de gastles de volgende voorbereidingen te treffen: 

- Lokaal met digibord en internetverbinding (of vergelijkbaar i.v.m. afspelen online filmmateriaal).


Foto's

Video's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone
Alcohol en drugs

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Planning
= les gepland
Opvolgles

1 tot 2 lesuren door eigen docent

In de opvolgles gaan de leerlingen aan de slag met een CSI-analyse van een korte film. Eerst krijgen de leerlingen relevante achtergrondinformatie aangeboden via de Informatiekaarten Wat doen je zintuigen?, Wat zijn de risico’s? en Lichamelijke reacties. 

Met behulp van de Analysekaart analyseren de leerlingen een korte film over afleiding in het verkeer? Hierbij gaan de leerlingen net zo grondig te werk als in de tv-serie Crime Scene Investigation.

De opvolgles kan het beste binnen een week na de gastles worden gegeven. Het lesplan en de benodigde materialen (filmmateriaal en downloads) zijn beschikbaar via de digitale handleiding. 


Over de aanbieder

VeiligheidNL

Stichting VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid te vergroten op straat, maar ook in en om het huis, op school en op het werk. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. 

Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook dodelijke ongevallen en ziekenhuisopnamen door letsels. 

We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op maat zijn en voeren deze ook deels uit. Tenslotte delen wij onze kennis en kunde direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners en ambassadeurs. 

De gastlessen worden gegeven door VeiligheidNL getrainde verkeersdocenten. 

https://www.veiligheid.nl/

Logo TotallyTraffic maakt een punt van nul.nl