Op de fiets even niets

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Dit lespakket richt zich op kennisuitbreiding en bewustwording van het eigen smartphonegebruik, omdat jongeren vaak onvoldoende inzicht hebben in de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een smartphone. Vervolgens worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de verandering van het onveilige gedrag in verkeersveilig gedrag. Hiermee werken we eraan dat de jongeren niet tot nauwelijks hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Het is mogelijk om module 2 door een gastdocent te laten verzorgen.

Leerdoel

Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gebruik van de smartphone in het verkeer wordt met deze les aan de volgende leerdoelen gewerkt.

De kinderen kennen de risico’s van afleiding op de fiets.
Ik kan aangeven waardoor ik kan worden afgeleid in het verkeer (telefoon, muziek, vrienden, reclame langs de weg). Ik kan uitleggen waarom ik anderen en mezelf in gevaar kan brengen als ik niet meer op het verkeer en de omgeving let en daardoor niet of te laat iets zie. 

De kinderen beseffen dat hun fietsgedrag beïnvloed wordt door hoe ze zich voelen (door hun emoties en karakter) en beseffen dat dit effect heeft op hun eigen veiligheid en die van anderen.
Ik besef dat ik zelf kan kiezen wat voor fietsgedrag ik laat zien (als ik in een groep fiets).
Ik besef dat ik afgeleid kan zijn door mijn smartphone, gedachten of anderen, als ik fiets. Ik besef dat als ik afgeleid ben op de fiets, dit gevaarlijk is voor mij en een ander.

De kinderen zijn zich bewust van de invloed die zijzelf als fietser (ongewild) hebben op hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.
Ik besef dat ik met mijn keuzes op de fiets de situatie veiliger kan maken.
Ik besef dat ik met mijn keuzes op de fiets de situatie gevaarlijk kan maken.


Opbouw les

Alle drie de onderdelen van het lespakket bestaan uit de volgende opbouw:

Introductie

Hierin wordt de les geïntroduceerd. De kinderen worden geprikkeld aan de hand van een filmpje. De introductie bevat een klassikaal gesprek. Tijdens de introductie staat voorkennis activeren en koppelen aan eigen ervaringen centraal.

Instructie

Hierin wordt het leerdoel geïntroduceerd en toelichting op het lesverloop gegeven. Tijdens de instructie staan kennisuitbreiding en bewustwording centraal.

Verwerking

Tijdens de verwerking werken de kinderen voornamelijk zelfstandig aan de opdrachten op de kopieerbladen (individueel of in kleine groepjes). In deze opdrachten staan met name bewustwording en meningen/houdingen centraal.

Evaluatie

In de evaluatie wordt klassikaal teruggekeken naar de opdrachten. Er wordt gezamenlijk een resultaat vastgesteld, zoals een serie afspraken. In de evaluatie ligt de focus op de echte gedragsverandering: wat ga jij op basis van wat je hebt geleerd anders doen?

Het lespakket zelf bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Module 1: Logboek

Gedurende een paar dagen houden de kinderen een logboek over hun smartphonegebruik bij. Hoe vaak gebruik je je smartphone? En waar? Welke apps gebruik jij het meest? Ze pimpen hun logboek met een zelfontworpen omslag. Het resultaat: de kinderen worden zich meer bewust van hun eigen smartphonegebruik.

Module 2: Discussie aan de hand van stellingen

De kinderen zien, leren en ervaren aan de hand van praktische oefeningen dat het onmogelijk is om verschillende taken tegelijk goed te kunnen uitvoeren. Ze ontdekken wat afleiding in het verkeer doet. Vervolgens discussiëren ze met elkaar aan de hand van stellingen over de risico’s van het gebruik van hun smartphone op de fiets. Ze proberen elkaar te overtuigen met argumenten voor veilig smartphonegebruik. Tot slot vult de klas gezamenlijk een afsprakenposter in. Door het zelf opstellen van de afspraken, ervaren de kinderen eigenaarschap.

Module 3: Campagnevlog en presentaties

De kinderen maken een campagnevlog met als opdracht ‘Promoot fietsen zonder smartphone bij je klasgenoten’. Ze laten in de video hun eigen mening en houding zien en proberen hun klasgenoten en ouders te overtuigen. Ze maken anderen bewust van de gevaren van het gebruik van een smartphone op de fiets. Het resultaat: de kinderen én anderen zullen veiliger gedrag vertonen op de fiets.

Lesduur

Modules 1 en 2 duren (circa) 50 minuten. Module 3 duurt twee keer 50 minuten. Het gehele pakket zou in 1 dagdeel kunnen worden behandeld. Dit heeft echter niet de voorkeur. Bij verspreiding van de 4 lessen over meerdere dagen is de inzet daarvan effectiever.  Er bestaat de mogelijkheid om module 2 uit te laten voeren door een gastdocent van VVN. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan in de reservering aan.


Bijzonderheden les

De voorbereiding en de benodigde materialen verschillen per lesmodule. Alle materialen en uitleg over de voorbereiding voor de drie modules zijn te vinden via verkeerspoort.vvn.nl. Na aankoop van het lesmateriaal krijgt de school hier toegang toe. Hier vind je de:

  • handleiding
  • digibordlessen
  • kopieerbladen
  • afsprakenposter

Alleen voor module 2 ‘discussie aan de hand van stellingen’ kan via VVN een gastdocent worden ingezet. De andere modules worden door een eigen leerkracht verzorgd en module 2 kan dus ook door een eigen leerkracht worden verzorgd. 

Video's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Smartphone

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles
Het lespakket bestaat uit drie modules, waarvan de laatste module uit twee afzonderlijke onderdelen bestaat. Daarmee is er feitelijk sprake van drie opvolglessen, na de eerste les.
Over de aanbieder

Veilig Verkeer Nederland

De missie van Veilig Verkeer Nederland is ‘Iedereen veilig over straat’. Wij mobiliseren mensen en organisaties in heel Nederland om deze missie te realiseren. Enerzijds bevorderen wij veilig verkeersgedrag door middel van educatie en voorlichting, voor doelgroepen van jong en oud. Anderzijds rusten we mensen en organisaties toe om zelf actief te werken aan veilig verkeer in hun eigen omgeving. Op school, in de eigen buurt of binnen één van onze lokale afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. We helpen iedereen veilig over straat door burgers te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen, door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk, door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen en door verkeersdeelnemers te informeren over verkeersveiligheidthema's.

https://vvn.nl/opdefiets