Clean en clear in 't verkeer

Les met gastdocent van Veilig Verkeer Nederland

De interactieve les ‘Clean en clear in ’t verkeer’ heeft tot doel jongeren bewuster te maken van de risico’s van het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer. Daarnaast helpt het mee hun houding ten aanzien dit thema positief te beïnvloeden. Deze les wordt door een gastdocent verzorgd maar kan op basis van een handleiding geheel zelf door de school worden verzorgd.

Leerdoel

Het doel van deze les is om beginnende en toekomstige bestuurders kennis bij te brengen over de risico’s van deelname aan het verkeer onder invloed van alcohol en/of drugs. Aanvullend wordt ingestoken op het positief beïnvloeden van de attitude van jongeren ten aanzien van het rijden onder invloed. Beide onderdelen dragen bij aan een bewustere keuze van jongeren voor veilig(er) gedrag in het verkeer.

Opbouw les

Voor de kennisoverdracht is er bewust voor een kennisquiz gekozen omdat dit een vorm is die de leerlingen leuk vinden en ze er zelf actief mee aan de slag gaan. Hierdoor staan zij meer open voor de kennisoverdracht. De leerlingen beantwoorden de vragen met hun telefoon door daarmee eerst op de online applicatie ‘Kahoot’ in te loggen. De quiz duurt ongeveer 15 minuten Als meerdere leerlingen een fout antwoord geven dan wordt het juiste antwoord toegelicht, bij voorkeur door een leerling die het antwoord goed had (‘peer to peer’ principe) 

Na de kennisquiz volgt de discussie. Uitwisselen van gedachten met medeleerlingen is een krachtige manier van leren( ‘peer to peer’ principe). Jongeren leren hun mening onder woorden te brengen en eventueel bij te stellen. De discussie vindt plaats aan de hand van stellingen of een door de leerlingen zelf aangegeven situatie. In de handleiding worden drie discussievormen beschreven, van weinig tot veel structuur. Hierin staan ook stellingen voor de discussie. Deze zijn in de praktijk getest onder de doelgroep. Er wordt steeds gekozen voor de meeste geschikte discussie vorm die bij de leerlingen past, afhankelijk van de samenstelling van de klas die de les volgt. VVN stelt in debatleiding getrainde gastdocenten Beschikbaar. Aan het einde van de les sluiten de leerlingen een safety deal met zichzelf. Met de discussie vers in het geheugen is dit een extra middel voor de leerlingen om voor zichzelf daar nog even stil bij te staan en een voornemen te bedenken over hun toekomstige eigen gedrag in situaties waar alcohol, drugs en verkeer samenkomen.

Lesduur

De les duurt 1 uur. Door extra tijd te besteden aan het toelichten van foute antwoorden op de quiz en meer tijd aan de discussie te besteden kan er ook voor worden gekozen 2 lesuren te reserveren. Per dagdeel kunnen er dus 2 tot 4 lessen worden verzorgd.

Bijzonderheden les

Bij het organiseren van een les is het aan de betrokken school om een aantal faciliteiten zelf te regelen. De school plant het lesuur in in het rooster. Daarbij is beschikking over een lokaal nodig met een goede internetverbinding, liefst ook toegang tot WIFI voor de leerlingen. In de klas is verder een projectiescherm of whitebord nodig.

Foto's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Alcohol en drugs

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

Het verzoek aan de school is om na de les middels een artikel in de schoolkrant nog een keer aandacht aan de gevolgde les te geven. In dit artikel worden anoniem 1 of twee aan het eind van de les gemaakte safetydeals opgenomen. Ook helpt het mee als scholen in de communicatie richting ouders aangeven dat de les plaatsvindt en de ouders hierover van informatie te voorzien. Ouders hebben immers in elk geval ten dele invloed op het alcohol en drugs gebruik van hun kinderen in het verkeer. Voor deze communicatie kan input worden verkregen bij Veilig Verkeer Nederland.

Over de aanbieder

Veilig Verkeer Nederland

De missie van Veilig Verkeer Nederland is ‘Iedereen veilig over straat’. Wij mobiliseren mensen en organisaties in heel Nederland om deze missie te realiseren. Enerzijds bevorderen wij veilig verkeersgedrag door middel van educatie en voorlichting, voor doelgroepen van jong en oud. Anderzijds rusten we mensen en organisaties toe om zelf actief te werken aan veilig verkeer in hun eigen omgeving. Op school, in de eigen buurt of binnen één van onze lokale afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. We helpen iedereen veilig over straat door burgers te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen, door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk, door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen en door verkeersdeelnemers te informeren over verkeersveiligheidthema's.

https://vvn.nl/opdefiets