CampagneCrew

Les uitgevoerd door eigen schooldocent

Veel van de jongeren doen hun fietsverlichting niet aan, hebben meer aandacht voor hun mobiel dan voor het verkeer of letten sowieso niet op tijdens het fietsen. Met CampagneCrew willen we jongeren na laten denken over een campagne die werkt onder leeftijdsgenoten (peer-to-peer aanpak). Een belangrijke gedachte hierbij is dat door het overtuigen van anderen, jongeren daarmee ook zichzelf overtuigen.

Jongeren wordt gevraagd een poster, clip, rap, t-shirt, spandoek, lied of ander campagne-middel te maken. Dat campagnemiddel moet voor wat betreft inhoud, vorm, taal etc gericht zijn op leeftijdsgenoten. De deelnemers moeten er over nadenken met welke boodschap de doelgroep kan worden aangesproken.  

Het campagnemiddel kan vervolgens worden ingediend voor de CampagneCrew leerlingenwedstrijd. Jaarlijks beoordeelt een vakjury de inzendingen. De finalisten worden uitgenodigd om naar de provinciale finale te komen en daar de inzending te pitchen. Ook de klasgenoten worden daarbij uitgenodigd. Verder is er een publieksprijs voor de deelnemer met de meeste likes op Instagram.

Leerdoel

• Jongeren laten nadenken over het eigen verkeersgedrag door het overtuigen van leeftijdsgenoten middels het maken van een campagne.

• Het bespreekbaar maken van veilig verkeersgedrag onder jongeren.

Opbouw les

  • De jongeren maken een filmpje, een poster, een rap, t-shirt, spandoek, lied of een ander campagnemiddel. De jongeren bedenken ook hoe hun campagnemiddel moet worden ingezet. 
  • De deelnemers sturen hun campagnemiddel in door deze op Instagram te plaatsen met de hashtag #campagnecrewzh en de instagram account campagnecrew te volgen (deelnemers die geen Instagram hebben kunnen gebruik maken van een inzendformulier). Inzenden kan individueel, per groepje of met de hele klas.
  • Juryprijs: de vakjury maakt een selectie van de inzendingen. Deze deelnemers worden (vergezeld van hun klasgenoten) uitgenodigd voor de provinciale finale.
  • Provinciale finale: De finalisten pitchen hun inzending: waarom is hun inzending het meest effectief / het beste in te zetten, etc. Hierbij kunnen de deelnemers mooie prijzen winnen voor zichzelf en voor de hele klas. Ook wordt de publieksprijs uitgereikt.
  • Afhankelijk van de inzendingen wordt er bepaald of één of meerdere inzendingen daadwerkelijk zullen worden ingezet in de provincie. 


Lesduur

  • De lesduur is afhankelijk van de mate van zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Tijdens een introductie kunt u de opdracht toelichten, ingaan op wat een campagne is, welke aspecten hierbij komen kijken en hoe het met verkeersveiligheid in Nederland is gesteld. 

  • Vervolgens gaan de leerlingen zelf met de opdracht aan de slag. Dit kan tijdens schooltijden maar ook als huiswerk.

  • Na het maken van het campagnemiddel, kunt u (bijvoorbeeld tijdens een mentoruur) de leerlingen het vragenformulier van de opvolgles laten invullen. Dit gaat vooral in op de vraag: hoe moet de campagne worden ingezet en waarom denk je dat de campagne effectief zal zijn?

  • Als de leerlingen voor de finale worden uitgenodigd: finale op een woensdagmiddag 12:00 – 14:30 uur.


Bijzonderheden les

Bekijk hier hoe en wanneer de wedstrijdperiode is.

Reserveer les

Thema's

Verkeersgedrag

Kenmerken

Uitvoering
Eigen schooldocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Downloads en links
Planning
= les gepland
Opvolgles

Tijdens de opvolgles laat u de jongeren presenteren hoe de campagne het beste kan worden ingezet en wat volgens de jongeren het effect van de campagne is op de verkeersveiligheid. Eerst beantwoorden ze enkele vragen, waarna ze een korte pitch voor de klas van ongeveer 2 minuten houden die ingaat op de inhoud van de vragen.